Främja en bättre hälsa på arbetsplatsen

Många lider av olika former av missbruksproblem som i vissa fall går ut över arbetssituationen. Om arbetsplatsen har möjlighet att uppmärksamma och bemöta eventuella problem som de anställda brottas med när det kommer till missbruk, kan det bli lättare för de anställda att hantera sin situation.

Mycket skam kring missbruk och psykisk ohälsa – arbetsgivaren kan hjälpa

Det finns mycket skuld och skam kring missbruksproblem. De flesta som missbrukar har någon form av psykisk ohälsa i botten och självmedicinerar med exempelvis alkohol, mat, spel eller tyngre droger. Därför är det sällan folk väljer att dela med sig av sina problem av rädsla för hur samhället och omgivningen ska reagera, inte minst på arbetsplatsen. Det är där du som arbetsgivare kommer in i bilden. Genom att uppmärksamma eventuella problem som anställda kan ha och försöka lösa problemen tillsammans, skapar du bättre förutsättningar för anställda med missbruksproblem att våga prata om och ta tag i sina problem. Läs mer på Ljungsjöberg och få reda på hur du kan göra för att upptäcka och hantera missbruksproblem hos anställda.

Arbete och vardagsrutiner kan vara den enda livlinan

Vi spenderar mycket tid på våra arbetsplatser och jobbet är en stor del av mångas vardag. I många fall är jobbet och arbetsplatsen en livlina för att inte hamna helt snett i livet, då jobbet och arbetsplatsen tvingar många att ta sig i kragen och skärpa till sig. För vissa kan det handla om en så enkel sak som att inte vända på dygnet eller spela bort sina dagar framför datorn, men för andra kan det handla om att hålla sig sysselsatta för att inte falla in i tunga missbruksproblem. Rastlöshet är en missbrukares värsta fiende. Jobb och vardagsrutiner håller många sysselsatta och borta från att missbruka substanser eller ovanor. Dock kan ett vardagspussel i många fall också vara en trigger till att börja missbruka, som ett sätt att komma bort från ekorrhjulet och den tråkiga och enformiga vardagen. Men de flesta uppskattar ändå känslan av att ha något produktivt att göra om dagarna, att få känna sig som en del av samhället och att träffa kollegor. Därför är det många med missbruksproblem som ändå vill och som försöker att behålla sitt jobb och en normal vardag så gott det går.

alante-x