Att bryta den onda cykeln

En mycket viktig faktor som både kan motivera men också demoralisera en person är hur man tänker om sig själv och det man vill åstadkomma. Det finns oerhört många människor som tror att de inte någonsin kan klara av att gå ner de där fem kilona eller springa de fem kilometrarna när de i själva verket är fullt kapabla till det.

För den som upplever att de av en eller en annan anledning inte kan klara av att bli starkare och friskare så är det vanligt med ursäkter som “jag har för dålig karaktär” eller “mina knän är för svaga”. Det är en naturlig försvarsmekanism som har som syfte att få personen att berättiga sitt beteende och att inte tillåta sig själv att känna att man förtjänar en bättre hälsa. Genom att sätta käppar i sitt eget hjul kommer man förvisso ingenvart, men å andra sidan behöver man inte utsätta sig själv för risken att misslyckas.

Det är oerhört viktigt att bryta denna onda cirkel för alla som lider av dåligt självförtroende och många gånger krävs det professionell hjälp. Att prata med vänner eller en PT om sina tvivel är en bra början, och ju mer man känner att man är värd desto bättre kommer motivationen att bli.

alante-x