Träning och åldrande

Det finns inget hinder för träning även efter pensionsåldern, tvärtom. Hälsofördelarna med träning försvinner inte för att kroppen åldras. När man åldras förlorar man alltmer muskelmassa. Genom att röra på sig och framförallt träna musklerna går det att bibehålla styrkan i musklerna och till och med att träna upp förlorad styrka.

Styrketräning

Muskler som inte används har en tendens att försvagas. Genom styrketräning är det fullt möjligt att få tillbaka styrkan i dessa muskler genom regelbunden träning anpassad till den äldres förmåga. Stelhet vid stillasittande behöver inte bero på artros, men även om så skulle vara fallet är träning fortfarande oerhört viktigt. Styrketräning gör att muskelmassan ökar och det är aldrig för sent att börja träna, inte ens för den som uppnått sin hundrade födelsedag. Att träna en dag i veckan är bättre än att inte träna alls. I början kan det räcka med några få repetitioner för att det ska ge ett gott resultat. Oavsett ålder är det viktigt att belastningen utförs på rätt sätt för att undvika skador.

Konditionsträning

Förutom den rent muskelbyggande träningen är det alltid bra att träna upp flåset. Promenader är det skonsammaste sättet och någonting de flesta klarar av att utföra. Hjärta, lungor och kärl mår bra av denna form av träning. Även här går det att anpassa träningen efter ork. En kort promenad är bättre än ingen alls. Utöver en direkt kardiovaskulär effekt mår alla bra av frisk luft. Den absolut bästa effekten är dock en kombination av både styrka och kondition.

alante-x